15
Feb

Markoja d.o.o. Zagreb 

IRI2 projekt financiran iz EU fondova – Isporuka programskog rješenja za upravljanje i naplatu parkiranja

na rotacionim parkinzima putem OCR-a s naplatom u cloud-u.