16
Apr

Opća bolnica Zadar

Otvoreni sustav naplate parkiranja u cloud-u putem SMS-a i mobilne aplik