16
Apr

Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o.

Pilot projekt sustava daljinskog očitanja IoT vodomjera putem LoRaWan, Sigfox i NBIoT mreže,
izrada studije kvalitete signala te programsko rješenje za daljinsko očitanje brojila sa svim pripadnim
statistikama, vođenjem kartice brojila i izradom računa prema krajnjem korisniku..