AUTORIZACIJA VOZILA

Siguran, robustan, distribuirani sustav za praćenje i autorizaciju vozila temeljen na blockchainu

PS Tilia d.o.o. je u suradnji s  Europskim fondom za regionalni razvoj te Fakultetom elektrotehnike i računarstva predložila projekt za razvoj sigurnog, robusnog, distribuiranog sustava za praćenje i autorizaciju vozila temeljenog na ulančanim blokovima (eng. blockchain), tehnologiji distribuirane glavne knjige (eng. distributed ledger technology, DLT) i pametnim ugovorima (eng. smart contracts).

Moguće primjene sustava uključuju automatski zapis i provjeru plaćanja parkiranja vozila, zapis tehničkih karakteristika i njihovih promjena, zapis tehničke ispravnosti i dijeljenje podataka između stanica za tehnički pregled, osiguranje kupnje i prodaje vozila te provjera da li je vozilo prijavljeno kao ukradeno.

Završeno je pet faza projekta. 
I) U prvoj fazi projekta razvijen je okvir (eng. framework) koji obuhvaća sustave ulančanih blokova i pametnih ugovora te strategija danjeg razvoja vlastitih ulančanih blokova i pametnih ugovora sustava kroz četiri dodatne faze.
II) U drugoj fazi projekta  završen je razvoj vlastitih ulančanih blokova (eng. blockchain) te su testirane opcije:
i.          Programski kod tj. pametni ugovori će se izvršavati na novom slijedu ulančanih blokova, specifično razvijenom za potrebe projekta
ii.         Programski kod tj. pametni ugovori će se izvršavati na postojećem slijedu ulančanih blokova npr. Ethereum.
Utvrđeno je da je opcija i. prihvatljivija cjenovno, sigurnosno i po pitanju brzine i odziva sustava te je odabrana za danji razvoj sustava kroz faze 3., 4. i 5.
Vlastiti blockchain je stavljen u pogon tj. oranizirana je stalna mreža nodova s našim ulančanim blokovima.
III) U trećoj fazi projekta završen je razvoj pametnih ugovora koji se izvršavaju na vlastitim ulančanim blokovima.
IV) U četvrtoj fazi projekta završen je razvoj sučelja u sprezi sa sustavom ulančanih blokova i pametnih ugovora.
V) U petoj fazi projekta izvršena je optimizacija sustava na temelju realnih podataka tj. u produkcijskom okruženju.

 

Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

 

Bitne informacije o financiranju i tijeku projekta, prema zahtjevima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Naslov projekta / faza 1: Sustav za praćenje i autorizaciju vozila – Faza 1 – razvoj programskog okvira ulančanih blokova
Naslov projekta / faza 2: Sustav za praćenje i autorizaciju vozila – Faza 2 –  razvoj vlastitih ulančanih blokova
Naslov projekta / faza 3: Sustav za praćenje i autorizaciju vozila – Faza 3 –  razvoj pametnih ugovora
Naslov projekta / faza 4: Sustav za praćenje i autorizaciju vozila – Faza 4 –  razvoj sučelja u sprezi sa sustavom ulančanih blokova i pametnih ugovora
Naslov projekta / faza 5: Sustav za praćenje i autorizaciju vozila – Faza 5 –  optimizacija sustava na temelju realnih podataka tj. u produkcijskom okruženju
Korisnik: PS Tilia d.o.o.
Kratki opis projekta: U ovom projektu predložen je siguran, robustan, distribuirani sustav za praćenje i autorizaciju vozila temeljen na ulančanim blokovima (eng. blockchain), tehnologiji distribuirane glavne

knjige (eng. distributed ledger technology, DLT) i pametnim ugovorima (eng. smart contracts).
Moguće primjene sustava uključuju automatski zapis i provjeru plaćanja parkiranja vozila, zapis tehničkih karakteristika i njihovih promjena, zapis tehničke ispravnosti i dijeljenje podataka
između stanica za tehnički pregled, osiguranje kupnje i prodaje vozila te provjera da li je vozilo prijavljeno kao ukradeno.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:  Sustav će značajno unaprijediti ponudu tvrtke, omogućiti nove poslovne kontakte i prilike, povećati prihode tvrtke i omogućiti rast broja zaposlenika. Sustav predložen u ovom projektu će upravo biti novi proizvod koji će tvrtka nuditi po B2B modelu tj. business-to-business modelu. Unatoč što je poslovni model B2B, očekuje se da će i krajnji korisnici značajno profitirati korištenjem sustava kroz poboljšanu uslugu. Prema pregledu trenutnog stanja tehnike, ne postoji slično rješenje primijenjeno u navedenom području čime se značajno podiže konkurentnost tvrtke u sektoru u kojem djeluje. Konkurentske tvrtke iz Hrvatske, EU i svijeta nemaju razvijeno slično rješenje.

Ukupna vrijednost projekta (faza 1) i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 107.142,85 kn (bez PDV-a) i 74.999,99 kn.
Završetak provedbe faze 1 projekta: 12.7.2019.

Ukupna vrijednost projekta (faza 2) i iznos koji sufinancira EU (u HRK):  107.142,89   kn (bez PDV-a) i 75.000,00 kn.
Završetak provedbe faze 2 projekta: 09.09.2019.
Ukupna vrijednost projekta (faza 3) i iznos koji sufinancira EU (u HRK):  107.142,89   kn (bez PDV-a) i 74.999,99 kn.
Završetak provedbe faze 3 projekta: 10.12.2019
Ukupna vrijednost projekta (faza 4) i iznos koji sufinancira EU (u HRK):  107.142,89   kn (bez PDV-a) i 74.999,99 kn.
Završetak provedbe faze 4 projekta: 24.03.2020.
Ukupna vrijednost projekta (faza 5) i iznos koji sufinancira EU (u HRK):  107.142,89   kn (bez PDV-a) i 74.999,99 kn.
Završetak provedbe faze 5 projekta: 15.06.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Sabina Kufner sabina@pstilia.hr

LINKOVI