Najvažnija djelatnost u sektoru prometa je naplata parkiranja. Razvijeno vlastito rješenje SMS naplate i kontrole naplate parkiranja nas čini posebno ponosnim.

Naplata parkiranja

Poslovni sistemi Tilia je usmjerena na upravljanje i nadzor parkiranja u gradovima i općinama, te javnim garažama i ostalim vrstama zatvorenih parkirališta sa naplatom.
Pružamo suvremen način upravljanja svim vrstama parkirališta koji se zasniva na samonaplati putem parkirnih automata, SMS naplati, a nadzor i kontrola korisnika obavlja se pomoću ručnih GPRS treminala, zatvorenim sustavima naplate parkiranja putem ručnih i automatskih blagajni, kreditnih kartica i SMS-a.

Vrhunski stručni tim kojim raspolažemo se bavi razvojem najmodernijih sustava parkiranja i programskih rješenja kao i investicijama u području parkiranja. Za te potrebe razvili smo vlastiti paket usluga e-parking te također vlastito integrirano cloud rješenje PST Park, koje je moguće koristiti bez velikih ulaganja u opremu te serversku i telekomunikacijsku strukturu.

Sustavi naplate parkiranja u javnim garažama, odnosno upravljanje i održavanje javnih garaža je drugi segment našeg poslovanja u prometu u mirovanju u kojem pružamo usluge i kompletnog investicijskog ciklusa od isporuke opreme do upravljanja i vođenja garaža za račun investitora.

Javni prijevoz

Solari UdineNaš sustav naplate korištenja usluga javnog prijevoza omogućuje potpunu kontrolu prodaje karata i kontrolu pristupa u vozilima javnog prijevoza iz nadzornog centra, te na taj način omogućuje pravovremeno uvođenje dopunskih linija u frekventnom vremenu, te kvalitetnu izmjenu trasa.

Dojavni kolodvorski sustavi, informatički sustavi organizacije voznih redova na željezničkim i autobusnim kolodvorima i zračnim lukama sastavni su dio naših informatičkih rješenja u javnom prijevozu.

Naša informatička rješenja omogućavaju uvođenje Gradskih kartica (City card), a time objedinjenje korištenja i naplate parkiranja i svih oblika javnog prijevoza, čime se omogućava veća iskoristivost javnih prometnih resursa i smanjenje prometnih gužvi u velikim gradskim centrima

Partneri

Eu logo Esif logo Hamag Bicro

Logo FER logo solarifesb logologo metra logo

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok