Provedba faze razvoja softvera uključuje konfiguraciju sustava i izradu funkcionalnog softvera, testiranje i verifikaciju. Ovdje se sustav testira na rizike identificirane u prethodne dvije faze.