Faza dizajna i izrade prototipa SDLC-a je kada dizajneri sustava uzimaju u obzir moguće rizike, pa se u ovoj fazi formira lista potencijalnih rizika s kojima se sustav mora nositi.